Els  pares tendeixen a sobreprotegir als fills, i això els fa menys

autonoms en moments emocionalment difícils. Probablement, els

esplais o les activitats extraescolars són una de les poques ofertes

educatives riguroses on es potenciarà sobre tot l’autonomia

individual, las relaciones que afavorirà una xarxa social per cadascú.